Ekoen Blog

36% wzrost liczby sesji ładowania

O tym, że elektromobilność rozwija się bardzo dynamicznie, świadczą liczby!

W ostatnich 12 miesiącach (03.2021-02.2022) liczba sesji ładowania w EKOEN wyniosła 10 289. Oznacza to wzrost o ponad 36% w porównaniu z analogicznym okresem 03.2020-02.2021.

Elektryfikacja transportu w Polsce przyspiesza coraz bardziej, jednak z uwagi na liczne bariery natury ekonomicznej i systemowej wciąż daleko nam do europejskich i światowych liderów elektromobilności.

Dziękujemy naszym klientom za zaufanie i docenienie konceptu HUBu Ekoen.